Buurtpreventie Westland.

In gemeente Westland zijn 10 buurtpreventieverenigingen actief (9 in dorpskernen en 1 in een buitengebied). Deze verenigingen werken samen met politie eenheid Den Haag en gemeente Westland aan de leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen en het buitengebied. Surveillerende buurtpreventen staan in rechtstreeks contact met de politie. Buurtpreventen houden door middel van surveillances toezicht op straat. Door dit toezicht vormen zij de ‘extra’ ogen en oren voor politie en gemeente. Door deze vorm van burgerparticipatie is het vandalisme, de overlast en de criminaliteit flink terug gedrongen. Buurtpreventen hebben een signalerende functie. Overlastgevers worden aangesproken, verdachte omstandigheden worden bij de politie gemeld. Buurtpreventen worden soms ook ingeschakeld bij het toezicht op evenementen of als verkeersregelaar. Sommige buurtpreventen zijn opgeleid als preventievoorlichters en kunnen advies geven om woninginbraken tegen te gaan. De tijdsbesteding van een buurtprevent is gemiddeld een paar uur per maand. Informeer gerust bij uw lokale buurtpreventievereniging wat de mogelijkheden zijn